slideshow 3

Vliv malých změn minulosti na současnost

Václav Mácha

08/11/2018 - 14:45 to 15:30
Place: 
Modrá posluchárna
Přednáška DOD.